Армейски албум – споменът за услугата и най-добрият подарък със собствените си ръце

Всеки човек, който е преминал военната служба в армията, би искал да има спомен за това след това. Обикновено войниците по време на службата имаха време да направят огромен брой снимки, които след това бяха направени в албум. Тези албуми, след края на услугата, се хвалеха на приятелите си и си спомниха младостта си. Да […]