Gost na kovových dverách – vstupné hliníkové a oceľové dverové konštrukcie

Gost na kovových dverách – vstupné hliníkové a oceľové dverové konštrukcie

GOST sú veľmi dôležité pre všetkých výrobcov kovových vstupných dverí. "Nútia" spoločnosti vyrábať pevné, trvanlivé, optimálne veľkosti a úspešne brániť dverám.

Požiadavky GOST na vstupné kovové dvere

Gost na kovových dverách - vstupné hliníkové a oceľové dverové konštrukcie

Každé vstupné kovové dvere musia byť vyrobené podľa určitých noriem predpísaných v GOST. Vďaka tomu sa dodávajú na trh len kvalitné výrobky, ktoré dokonale zvládajú svoje funkcie. Je ľahké si predstaviť, čo by sa stalo, keby tieto podmienky neexistovali, a výrobca vyrobil vonkajšie hliníkové alebo oceľové dvere tak, ako chce, bez dodržania noriem. V tomto prípade, kupujúci by dostal kovové dvere, je zjavne nie kvalita, ktorú očakával a očakával. Preto sú potrebné štandardy GOST - aby sa zabránilo vstupným dverám do stavieb s parametrami a vlastnosťami, ktoré sú nedostatočné pre bezproblémovú, dlhú a efektívnu prevádzku.

Medzi požiadavky GOST pre kovové oceľové a hliníkové dvere je prijateľná protipožiarna bezpečnosť, pevnosť, odolnosť proti vlhkosti, rozmery atď. Ale vychádza zo skutočnosti, že hlavnou funkciou hlavného vchodu je ochrana proti falšovaniu a neoprávnenému prístupu k domu, hlavnou požiadavkou pre tento produkt je poskytovať vysokú násilnému vniknutiu.

Aké by mali byť kovové exteriérové ​​dvere pre hostí?

Gost na kovových dverách - vstupné hliníkové a oceľové dverové konštrukcie

V prevládajúcej časti noriem, ktoré opisujú požiadavky na vytvorenie dverí, je "reč" o štruktúrach dreva. Pokiaľ hovoríme o kovové vstupný produkt, technické špecifikácie, sú podrobne popísané v GOST 23747 - 88. Táto norma obsahuje požiadavky vzťahujúce sa k tomuto druhu tovaru, ako sú hliníkové dvere (z hliníkových zliatin).

Stanovuje požiadavky na:

  • Odolnosť proti prestupu tepla a priepustnosti vzduchu vo výrobkoch;
  • Vlastnosti ochrannej a dekoratívnej vrstvy;
  • Aplikované materiály a komponenty, medzery a rozmerové chyby;
  • Vyrobené obaly;
  • Pevnosť, odolnosť voči mechanickému namáhaniu atď.

Skúšky vykonané s dverami (napríklad skúšky prenosu tepla a statická stabilita) sa musia vykonať aj v súlade s určitými pravidlami. Okrem toho musí byť pre každé dvere stanovené záručné obdobie. Všetky kovové konštrukcie vonkajších dverí sa musia predávať s pasom a informatívnou inštrukciou pre inštaláciu a použitie. Rovnako je potrebné dodržiavať rozmery vyrábaných výrobkov špecifikovaných v GOST.

Oceľové dvere vyhovujú iným normám GOST - 31173 - 2003. Podobný dokument sa týka aj dverí z PVC - 30970-2002.

Viac informácií o GOST 31173-2003

Gost na kovových dverách - vstupné hliníkové a oceľové dverové konštrukcie

Tento hosť zahŕňa požiadavky na bloky dverí používané v obytných a komerčných budovách. To bolo zostavené Certifikačným centrom v spolupráci s Design Bureau. O spoločnosti začala pôsobiť v roku 2003. GOST 31173 - 2003 ukladá všetkým podnikom, ktoré sa špecializujú na vytváranie vonkajších dverí pôsobiacich na území Ruskej federácie, povinnosť dodržiavať určité parametre pri výrobe vlastných výrobkov.

V GOST 31173-2003 je napísané, že krídla dverí by mali byť vytvorené zváraním oceľových plechov a zakrivených alebo obdĺžnikových profilov. Uvádza, že oceľové plechy musia byť nevyhnutne zvárané dohromady, ktoré musia byť vykonávané v ochrannom plynovom prostredí. Nie je zakázané používať konštrukciu typu "ohýbaný box". Niekoľko výňatkov z GOST 31173 - 2003:

  • Dvere sú vyrobené najmenej s triedou presnosti 15. Získané švy musia byť dostatočne pevné. Nemali by mať trhliny, trhliny alebo trosky.
  • Vytvorenie rámov dverí je vyrobené z zakriveného profilu, ktorý má hrúbku najmenej 1,5 milimetrov. Môže byť použitý a profil obdĺžnikového tvaru od 40 do 50 mm.

Externé kovové dvere - aké rozmery majú mať v súlade s GOST?

Gost na kovových dverách - vstupné hliníkové a oceľové dverové konštrukcie

Každý kupujúci, ktorý plánuje kúpiť vysokokvalitné a odolné vonkajšie kovové dvere, oceľ alebo hliník, musí byť riadený požiadavkami štátnych noriem vyvinutých pre nich. Toto je nevyhnutné, aby sa nenaplnili rôzne problémy. Napríklad z nepríjemných situácií, keď rozmery dverí nezodpovedajú rozmerom otvoru atď.

Rozmery dverí by mali byť správne zvolené - toľko, ako sa zdá, mnohí, nie veľmi dôležitý faktor, veľmi závisí. Ak zadáte, určuje presnosť a jednoduchosť inštalácie, nedostatočnú potrebu prestavby konštrukcie a dokonca aj trvanlivosť konštrukcie. Preto zaobchádzanie s touto otázkou z nedbalosti znamená nájsť veľa problémov od začiatku.

Podľa GOST 24698-81 sú bežné štandardné rozmery železných vonkajších dverí 80 až 200 centimetrov. V takomto prípade sa môžu tieto parametre v závislosti od dverí rôznych budov mierne líšiť. Ale stále 80h200 je najbežnejší variant výroby kovových dverí. Práve tieto veľkosti majú väčšina výrobkov vyrábaných podnikmi v Ruskej federácii. Znížiť alebo zvýšiť túto možnosť má aj rámec obsiahnutý v hosť - vo výške záznam dizajne vstupných dverí by nemala prekročiť 2200 mm a šírka indexu - 1200. Má svoj "strop" a hmotnosť vyrábaných továrenskej výroby dverí - nie viac ako 250 kilogramov.

Gost na kovových dverách - vstupné hliníkové a oceľové dverové konštrukcie

Treba však poznamenať, že nie všetky moderné budovy sú vhodné z hľadiska rozmerov dverových konštrukcií. Je to spôsobené nedostatočnými rozmermi dverí. Riešením tohto problému môže byť opätovné plánovanie alebo zmena nosných konštrukcií, nie je však možné túto myšlienku vždy realizovať z mnohých dôvodov. Riešením je objednať vytvorenie "neštandardných" dverí. To sa dá urobiť takmer každá spoločnosť, ktorá vyrába dvere. Napriek veľkému počtu umelcov, ktorí môžu vykonávať túto úlohu, výber by malo byť vykonané opatrne - vďaka tomu môžete vyhnúť obrátiť hanebných servisnej organizácie.

Ak sa vykonávacie operácie vykonávajú s polotónovými výrobkami, potom v rozmedzí šírky musí byť rám dverí minimálne 97 centimetrov. Pokiaľ ide o modely s dvoma listami, odporúčaný ukazovateľ šírky rámu dverí je od 147 centimetrov.

Ak hovoríme o odporúčanej hrúbke oceľových dverí, je to 1,5 mm. Montáž dverovej konštrukcie s väčšou hrúbkou je plná nákladu na stenu. V dôsledku toho je prevádzka zložitá a v čase uzavretia existuje určité nebezpečenstvo. Menšia hrúbka tiež nesie nedostatky - brána stráca stabilitu pred rozbitím, jeho ochranné vlastnosti sa znižujú.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

84 − = 82