Závěsné zábradlí: jak správně nainstalovat?

Závěsné zábradlí: jak správně nainstalovat?

Jak nainstalovat římsy pro záclony? Tyto prvky interiéru se musí harmonicky vejít do prostoru, přizpůsobit zvolenému stylu, doplnit ho nebo mírně kontrastovat. Různé materiály na záclony, které jsou prezentovány v obchodech, mohou způsobit určitý zmatek mezi spotřebitelem, stejně jako výběr římsy pro ně. Když bylo zjištěno, konfiguraci a typ dekorativní prvky, jakož i textilních materiálů, který bude použit pro výzdobu okenního otvoru, vyvstává otázka, jak nainstalovat římsa pro závěsy. Tento postup lze provést samostatně pomocí potřebných nástrojů a aplikací jednoduchých dovedností.

Závěsné zábradlí: jak správně nainstalovat?

Typy závěsných tyčí.

Typy okapů pro záclony

Římsy lze rozdělit na několik parametrů, mezi které patří materiál výroby, vnější konfigurace, způsob připojení.

Materiál použitý při výrobě římsy:

 • kov;
 • plast;
 • dřevo.

Závěsné zábradlí: jak správně nainstalovat?

Podrobné pokyny pro instalaci kruhové římsy.

Metodou výroby je římsa buď strunová nebo bageta. Měli bychom mít na paměti, že používání řetězcových modelů způsobuje v budoucí operaci určité nepříjemnosti. To je způsobeno skutečností, že kovová šňůra, která stojí pod touto římsou, není vhodná pro použití v místnostech s vysokou vlhkostí. V případě, že je nutné použít tento model nástavec závěs musí kov zahrnovat speciální povlak, který je odolný proti dlouhodobému působení vody, páry a dalších. Obrázek lištyObrazové tyče více široce použitelné, jsou dostatečně praktické a snadno se instaluje.

Závěsy můžete upevnit na:

 • stěna;
 • strop;
 • nebo bez ohledu na povrch.

Konstrukce římsy mohou být:

Závěsné zábradlí: jak správně nainstalovat?

Schéma upevnění kolejnic pro záclony.

 • Jednoduchý řádek, který může pojmout pouze 1 řadu dekorativních prvků okna;
 • dvouřadé, mohou zavěsit záclony a závěsy nebo jinou kombinaci dvou kusů textilií pro okno;
 • tří řad, na kterých můžete umístit několik typů záclon, závěsů a dalších prvků.

V závislosti na tvaru místnosti poskytují výrobci odklenutí produkty spotřebitelům:

 • kulatý tvar;
 • teleskopické zařízení;
 • reliéfní forma;
 • typ profilu;
 • Speciální, které jsou určeny k uchycení římských záclon nebo žaluzií;
 • bagetová forma.

Některé z nich mají vlastní instalační prvky, ale v podstatě všechny římsy jsou namontovány téměř identicky.

Nástroje, materiály, nuance instalace

Pro instalaci římsy je třeba připravit takové nástroje a materiály jako:

Závěsné zábradlí: jak správně nainstalovat?

Schéma instalace struny.

 • schodišť nebo žebřík, který bude stabilní a poskytuje pohodlný přístup k žaluzím;
 • elektrického děrovače nebo vrtačky, v závislosti na materiálu stěny nebo stropu;
 • Vrták o požadovaném průměru, jehož velikost je určena upevňovacími hmoždinkami;
 • měřítko, tužka;
 • úroveň budovy, pomocí níž se během práce kontroluje vodorovná rovina;
 • hmoždinky, samořezné šrouby.

Abyste zajistili spolehlivé upevnění římsy, a také pokud plánujete zavěsit dostatečně těžké závěsy, můžete navíc použít speciální epoxidovou pryskyřici nebo kapalné nehty. Jsou přidány do díry před umístěním hmoždinky. Po vytvrzení se vytvoří silný a spolehlivý spoj, který je schopen odolat značnému zatížení.

Než začnete instalovat římsu, musíte provést značkování a zkontrolovat, jak volný oken lze otevřít po ukončení upevnění. Pokud římsa zabraňuje pohybu okenního rámu, měli byste zvážit možnost instalace dalšího modelu tohoto dekorativního prvku.

Závěsné zábradlí: jak správně nainstalovat?

Montáž stropní římsy na podhled.

Aby závěsná závěs na římsě vypadala harmonicky, je nutné, aby nelehala na okenní parapetu, ale byla umístěna vedle ní. K tomu je velikost konzol, která jsou připojena ke stěně, delší než vyčnívající část okenního parapetu. Pokud se instalace provádí na stropě, měly by se okapy přesunout na požadovanou vzdálenost. Zkontrolujte budoucí umístění závěsů vzhledem k prahu může být pomocí olověné čáry.

Délka římsy je určena na základě rozměrů okenního otvoru. Měla by ustoupit do stejné vzdálenosti od obou okrajů okna. Tím ušetříte geometrii místnosti nebo několik z ní, i když to bude nutné. Pokud je římsa umístěna podél celé délky stěny, nezáleží na rozměrech okna. Toto uspořádání dekorativního prvku pro připevnění závěsů vypadá nej harmonizovanější, pokud je okno umístěno ve středu stěny nebo jej většinu zabírá.

Instalace tvarování rámu: doporučení

Okrouhlou římsu můžete instalovat až po vyznačení její polohy.

Závěsné zábradlí: jak správně nainstalovat?

Schéma nástěnné montáže římsy z hliníkového profilu.

Pokud délka lišty přesahuje 2 m, je nutná přítomnost průměrného spojovacího prvku. Tím se zabrání opotřebení záclon v budoucnu a následkem toho poškození římsy. Současně je žádoucí, aby prvky, se kterými jsou závěsy instalovány, byly odstranitelné. Pak jej můžete odstranit z římsy, nemusíte ji zcela odstraňovat.

Po označení s tužkou a metr nad, montážní přípravy pro otevření okenního rámu, stejně jako umístění žaluzií vzhledem k parapetu, můžete spustit vrtací povrch, na kterém je namontován na římsu. Tato práce se provádí pomocí vrtačky s vrtákem, které odpovídá typu materiálu na stěnu nebo strop. Nejprve vyvrtejte první otvor.

Závěsné zábradlí: jak správně nainstalovat?

Schéma upevnění závěsné tyče.

Před zasunutím římsy a použitím úrovně budovy ověřte správnost značky pro druhé otvory. Poté vyjměte lištu a vytvořte otvor. Poté se zašroubují hmoždinky, které mohou být předem potaženy malou vrstvou epoxidové pryskyřice. Po vytvrzení jsou konzoly na šrouby připevněny k šroubům.

Aby konstrukce byla konečně sestavena, je nutné průchodku přenést do upevňovacích kroužků držáku. To se provádí po všech kroužcích pro zavěšení závěsů. Po položení desky jsou její konce zavěšeny dekorativními ozdobami, které budou dalším upevňovacím prostředkem popruhu na místě. Poté můžete začít viset závěsy.

Montáž okapového typu

Tento typ upevňovacích záclon je poměrně nové a moderní řešení. Hlavní výhodou této římsy je neomezená délka, kterou lze změnit přidáním nebo odstraněním úseků a skrytým místem upevnění závěsů. Navíc schopnost ozdobit přední část římsy různými materiály vám umožňuje umístit jej do jakéhokoli interiéru.

Závěsné zábradlí: jak správně nainstalovat?

Schéma upevnění elektricky řízeného římsového systému.

Takové římsy jsou doplněny prvky, kterými můžete provést instalaci celé konstrukce. Kromě toho musí být připojeny omezující prvky, které neumožňují držákům zavěsit záclony tak, aby přesahovaly kolejnice v konečné poloze.

Upevnění se provádí častěji na stropě, což je přijatá metoda instalace. Nicméně přítomnost závorek u některých modelů umožňuje umístit ji na zeď. Práce začíná značením tužkou a páskou. Dále, na stropě, pomocí vrtačky nebo děrovače, v závislosti na materiálu výroby průtoku, se provádí požadovaný počet otvorů. Poté jsou koncové části okapu přišroubovány na speciální konzoly, které jsou součástí dodávky, nebo pomocí šroubů. Poté je nainstalována kolejnice přední části. Nastavovací šrouby umožňují konečné nastavení okapu na velikost okenního otvoru nebo stěny. Po dokončení tohoto typu práce můžete nainstalovat koncové zádržné prvky.

Napětí řetězu

Kovový pás se používá jako spojovací materiál pro závěsy. Nahrazuje tyč nebo lištu v jiných modelech říms. Může být vyroben z polymerového kabelu, který nevyžaduje další antikorozní úpravu.

Kabel je dostatečně pevný materiál, který vydrží značné množství závěsů z těžkých tkanin, jako je například tapiserie. Aby se však nezavěšovalo, je nutné provést jeho napětí.

Kompletní sada pro instalaci řetízkové římsy obsahuje všechny potřebné detaily montáže: řetězec, konzoly pro jeho upevnění, hmoždinky, šrouby, krabice, které napomáhají napnutí.

Přílohy jsou navinuty v hmoždinkách, otvory pro ně jsou vyrobeny pomocí vrtačky. Do otvoru je vložena struna, která je upevněna speciální svorkou. Na druhou stranu se provádí stejná operace. Poté se provede konečné utažení řetězce. Dále se nasadí ozdobná krabice, která pokrývá místa, kde je řetězec upevněn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

+ 33 = 36