Как да определите колко вата на киловат?

На всяко електрическо устройство можете да намерите информация за консумираната мощност (с други думи - разхода на енергия), изразена във ватове. Ако не знаете колко вата са в киловати, тогава ще разгледаме този въпрос в статията.

В тази статия ще намерите информация как да конвертирате ватове в киловати. Предоставихме подробни инструкции. Ако се интересувате, прочетете как да използвате индикатора за напрежение.

Колко вата има в киловати?

Watt е международно приета единица за измерване на мощността, въведена в Международната система от единици (SI) през 1960 г.

Името идва от името на шотландско-ирландския изобретател-механик Джеймс Уат (Watt), който създава универсална парна машина. Преди изобретяването на парния двигател нямаше конвенционални единици за измерване на мощността. Следователно, за да покаже изпълнението на своето изобретение, Джеймс Уат, като измервателна единица, започна да използва конски сили. Той определи тази стойност експериментално, наблюдавайки работата на конете в гарата.

Конски сили, като единица сила, все още се използва в автомобилната индустрия. В повечето европейски страни и в Русия се използва "метричната" конски сили. Тя е означена: л.с. - в Русия, PS - в Германия, ch - във Франция, pk - в Холандия. 1 к.с. = 735.49875 W = 0.7549875 kW. В Съединените щати има два вида конски сили: "котел" = 9809,5 вата и "електрически" = 746 вата. Надяваме се този отговор да ви позволи да определите колко вата са в киловати. Ако се интересувате, прочетете за заземяване.

Преобразуване на киловата до конски сили

За да преобразувате kW в конски сили, трябва да разделите стойността на мощността в kW в хилядна част от коефициента на конската мощност. В Русия е необходимо да се разделят с 0.73549875, в САЩ и Великобритания - на 0.74569987158227022. Например мощност от 1 kW съответства на стойност от 1 / 0.73549875 = 1.35962162 к.с.

Съвременните устройства имат достатъчно голяма мощност. В тази връзка, за намаляване на записите, използвайте стойност като киловати. "Кило" на гръцки означава "хиляда". Това означава, че един киловат е равен на хиляда вата. За да разберете колко вата са в киловати, трябва да умножете стойността на мощността в киловати с хиляда (преместете запетаята с три знака вдясно). Ако сте решили теорията и планирате да започнете електрическата инсталация, трябва да прочетете за върха на NSWI.

Как да определите колко вата са в киловати?

Как да определите колко вата са в киловати, например:

 • 12,5 (kW) = 12,500 (W)
 • 1.5 (kW) = 1500 (W)
 • 0.8 (kW) = 800 (W)
 • 0,075 (kW) = 75 (W)
 • 0,001 (kW) = 1 (W)

Този списък ще ви помогне да разберете колко киловата е на вата. Ако съществува необходимост от преобразуване на мощността, изразена във ватове в киловат, тогава стойността на мощността във ватове се разделя на хиляда (запетаята се прехвърля на три знака вляво).

Например:

 • 12500 (W) = 12,5 (kW)
 • 3000 (W) = 3 (kW)
 • 200 (W) = 0,2 (kW)
 • 25 (W) = 0.025 (kW)
 • 1 (W) = 0,002 (kW)
 • 0,3 (W) = 0,0003 (kW)

Необходимо е да се прави разграничение между измервателните единици, като киловат и киловатчасове.

Киловатчас (kWh) се използва за измерване на електричеството в ежедневието и показва количеството произведена или консумирана мощност от 1 киловат час устройство на час. Тоест във ватове (киловата) се измерва мощността и в киловатчасове - количеството електроенергия, изразходвано за единица време.

В тази статия се опитахме да опишем подробно колко вата в киловати.

корона за бетон.