Pozadina za hodnik – praktičan izbor (+40 slika)

Ulazna dvorana - ova soba, gdje je sve: i gosti i domaćini, nemoguće je proći. Prvi dojam o vama i stilu vašeg života bit će točno ispričan pred ulazom. Stoga, ovaj dio stana treba dati veliku pažnju. Pa, ako imate prostranu kuću, nakon svega, u pravilu, na hodnicima spasiti. A ako je stan Hruščov, onda […]